ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

ชาติ กอบจิตติ

85views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : ชาติ กอบจิตติ
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา : วิทยาลัยเพาะช่าง
ประวัติโดยย่อ
ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนรางวัลศิลปาธร ประจำปี ๒๕๔๗ เจ้าของรางวัลซีไรต์ ๒ สมัย ชาติ กอบจิตติ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง สาขาภาพพิมพ์ เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ ด้านนวนิยายและเรื่องสั้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี เนื่องจากเป็นคนชอบวาดรูป ชอบอ่านหนังสือ ชอบเขียนเรียงความ และใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักประพันธ์ สมัยที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีครูฝึกสอนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ชื่อ มาลี มโนเจริญ ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการหาหนังสือมาให้อ่าน พาไปฟังนักอภิปราย จึงได้เขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “นักเรียนนักเลง” ลงพิมพ์ในหนังสือ อนุสรณ์ปทุมคงคา พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อไปเรียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง เริ่มอ่านเรื่องสั้นของไทยและงานวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศ รวมทั้งผลงานของ สุวัฒน์ ศรีเชื้อ สุชาติ สวัสดิ์ศรี และรีศมี เผ่าเหลืองทอง โดยมีโอกาสเขียนบทละครแสดงที่เพาะช่างมากกว่า ๑๐ เรื่อง บางครั้งก็ร่วมแสดงเอง ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๒ เคยไปสมัครทำงานเปิดบาร์อะโกโก้ที่ถนนพัฒน์พงษ์เพื่อหาเงินเรียน พ.ศ. ๒๕๑๕ ช่วงเรียนชั้นปีที่ ๓ ศิริพงษ์ ชวนไปทำอาร์ตเวิร์คหนังสือเสนาสารยุคดาราอยู่ระยะหนึ่ง และได้เขียนวิจารณ์โทรทัศน์ด้วย เขาพยายามฝึกฝนหาความรู้และประสบการณ์การเขียนได้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจและทุ่มเทตลอดเวลา จนกระทั่งเรื่องสั้นชื่อ “ผู้แพ้” ลงพิมพ์ในนิตยสารโลกหนังสือและได้รับรางวัลช่อการะเกดของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี เขาเป็นนักเขียนคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ๒ ครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จากนวนิยายเรื่อง “คำพิพากษา” และ พ.ศ. ๒๕๓๗ จากเรื่อง “เวลา” เขามักจะทดลองใช้กลวิธีใหม่ ๆ ในการเล่าเรื่องโดยไม่ซ้ำแบบกัน จนกล่าวได้ว่าเป็นนักเขียน “นักทดลองทางรูปแบบที่ไม่เคยหยุดนิ่ง” ผลงานหลายเรื่องได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งและแปลเป็นภาษาต่างประเทศหาลายภาษาเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ชาติ กอบจิตติ ยังได้เปิดบ้านพักของเขาเป็น “โรงเรียนนักเขียน” สรรค์สร้างนักเขียนรุ่นใหม่ และในช่วงปิดภาคเรียนเขาอุทิศเวลาทำประโยชน์ให้สังคมด้วยการสอนหนังสือให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนในหมู่บ้านด้วย นับเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและมีคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. เรื่องสั้นกึ่งนวนิยาย “ทางชนะ”
๒. นวนิยาย “จนตรอก” “คำพิพากษา” “หมาเน่าลอยน้ำ” “พันธุ์หมาบ้า” “เวลา”
๓. เรื่องสั้นขนาดยาว “เรื่องธรรมดา” “รายงานถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี”
๔. รวมเรื่องสั้น “มีดประจำตัว” “นครไม่เป็นไร”
๕. บันทึก “บันทึกเรื่องราวไร้สาระของชีวิต” ฯลฯ

Photo Credit : http://daily.bangkokbiznews.com/detail/207931

Leave a Response

Font Resize
X