ภาพกิจกรรม

นางสาวศิริพรรณ ทองเจิมรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนร่วมงานและเป็นตัวแทนกล่าวในงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปิน

210views

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพรรณ ทองเจิมรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนร่วมงานและเป็นตัวแทนกล่าวในงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและชุ

Leave a Response

Font Resize
X