ทำเนียบศิลปิน

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

Saksiri Meesomsueb

ฉายา
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
สาขา
วรรณศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
กวีซีไรต์ ประจําปี 2535 เกิดที่จังหวัดชัยนาท เรียนชั้นประถม-มัธยมศึกษาตอนต้นที่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ระหว่าง พ.ศ. 2515-2519 เข้าเรียนจิตรกรรมสากล ที่ ร.ร.เพาะช่างกรุงเทพ ต่อมาในช่วงปี 2524-2525 เข้าเรียนจนสําเร็จครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ที่วิทยาลัยครูพระนคร ศักดิ์สิริ มีสมสืบมีผลงานรวมเล่ม บทกวี 8 เล่ม เรื่องสั้น 2 เล่ม ความเรียง 2 เล่ม นวนิยาย 2 เล่ม สารคดีชีวิต 1 เล่ม หนังสือเด็กและเยาวชน 5 เล่ม มีผลงานเพลง 5 ชุด เพลงประกอบรายการโทรทัศน์กว่า 150 เพลง เพลงเด็กกว่า 50 เพลง เพลงอื่น ๆ รวมกว่า 200 เพลง เขาแสดงผลงานจิตรกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่มหลายครั้ง โดยก่อนหน้านี้ในปี 2520 เขาเคยรับราชการครูสอนศิลปศึกษาที่ ร.ร. ชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ พร้อมกับทํางานเขียนอย่างจริงจัง ผลงานเล่มแรกคือ “ตุ๊กตารอย ทราย” (บทกวี) จนปี พ.ศ. 2535 หลังจากได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.EA Write Award ) ศักดิ์สิริ มีสมสืบได้ลาออกจากราชการมาเป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งสามแขนง วรรณกรรม จิตรกรรมและดนตรี เป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารหลายฉบับเป็นเวลากว่ายี่สิบปี นอกจากนี้ยังทําเพลง ดนตรีให้รายการโทรทัศน์หลากหลายรายการ เป็นวิทยากรด้านวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนตามสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ
อีเมลsaksiri.m.2500@gmail.com
การศึกษา
 • 2515-2519ศึกษาต่อในระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาจิตรกรรมสากล ที่โรงเรียนเพาะช่าง
 • 2524-2525ศึกษาระดับอุดมศึกษา จนได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • 2515-2519เรียนศิลปะแบะปรัชญากับจ่าง แซ่ตั้ง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
 • 2015รางวัลเพชรในเพลง ผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนอง เพลง กระเป๋าสมปอง
 • 2015รางวัลวรรณกรรมนานาชาติลุ่มน้ำโขง (MEKHONG RIVER LITERATURE AWARD)
 • 2005ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
 • 2001รางวัลภาพประกอบหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • 1999รางวัลพิฆเณศทองพระราชทาน ประเภทเพลงเพื่อชีวิต จากเพลง บอก
 • 1992ได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี พ.ศ. 2535
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ปราศ ราหุล ผลงานกวีเพลงชุด จินตนาการ จำนวน 11 เพลง
 • ได้รับรางวัลยกย่องจากสมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2017เพลง อยู่ยงพงศ์กะพันธ์ (พงศ์ จักรพงศ์ – พัน จักรพันธ์)
 • 2017เพลง ใจภูมิ – (ภูมิ ธนเทพ (น้องภูมิ ไมค์ทองคำเด็ก 1)
 • 2016เพลง ดาวฝัน – (เณ ทิฆัมพร)
 • 2016เพลง เทพารักษ์กับนักร้อง – (จ่อย รวมมิตร)
 • 2016เพลง กอดเหงา – (พัน จักรพันธ์)
 • 2015เพลง จุดอับสัญญาณ – (พัน จักรพันธ์)
 • 2015เพลง ปาปาย่าตุ๊กตุ๊ก – (จ่อย รวมมิตร)
 • 2015เพลง สถานีความระกำ – (พัน จักรพันธ์)
 • 2015เพลง ฝากลมส่งไลน์ – (อุ้ม อนัญญา)
 • 2014เพลง “กระเป๋าสมปอง” – (จ่อย รวมมิตร)
 • 2014ขวัญข้าว ขวัญเรา (นิทานร้อยกรอง ๒ ภาษา มูลนิธิเด็ก)
 • 2013เด็กชายน้ำใส (นิทานร้อยกรอง ๒ ภาษา มูลนิธิเด็ก)
 • 2011หลงรักชั่วชีวิต (บทกวี)
 • 2010เขมราฐ (นิยาย)
 • 2010ไก่ฟักไข่ (นิทานประกอบเพลง) (หนังสือชุด ร้อง เต้น เล่น อ่านมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้)
 • 2009ดอกไม้ดอกสุดท้าย (บทกวี)
 • 2007ตะเกียงหิ่งห้อย (นิทาน ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ โครงการวรรณกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มใจ)
 • 2006ฉุยมหาชน (สารคดีชีวิต)
 • 2006เรไร ไลลา (ร้อยกรอง)
 • 2005ผลงานกวีเพลงชุด นางฟ้า
 • 2005ผลงานสารคดีชุด ผู้ชายเลี้ยงลูกชาย (กำลังตีพิมพ์)
 • 2005สมควรแก่เวลา (รวมเรื่องสั้น)
 • 2005เขียนตามคำขอ (รวมเรื่องสั้น, บทกวี)
 • 2004พิมพ์นวนิยายชุด ยังไม่สิ้นกลิ่นมัธยม
 • 2004หนังสือสำหรับเยาวชนร่วมกับ อิทธิพล รัชเวทย์ เรื่อง ยักษ์ขนเหนียว และสุดสาครเด็กมหัศจรรย์
 • 2004ยักษ์ขนเหนียว [(RETOLD) นิทาน ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก]
 • 2004สุดสาครเด็กมหัศจรรย์ [(RETOLD) นิทาน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ มูลนิธิเด็ก]
 • 2002พิมพ์เรื่องสั้นชุด สมควรตาย
 • 2000พิมพ์บทกวีชุด ตู้เพลงลูกทุ่ง
 • 2000บทกวี ธงยอดเขา
 • 1999เพลง บอก ได้รับรางวัลพิฆเณศทองพรราชทานประเภทเพลงเพื่อชีวิต
 • 1999บทกวี เพลงพ่อ
 • 1998ตีพิมพ์ผลงานบทกวีชุด ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา
 • 1998บทกวี นามสมมติ ได้รับรางวัล (ยกย่อง) ปราศ ราหุล
 • 1996บทกวี ราษฎรดำเนิน รางวัลยกย่องจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • 1995ตะตั้งเทิ้งตั้ง (รวมเรื่องสั้น)
 • 1993แต่งเพลงประจำรายการทุ่งแสงตะวัน ออกอากาศช่อง 3 ผลงานกวีเพลงชุด เกี่ยวก้อย (จันขอเพลง)
 • 1992เกี่ยวก้อย (ผลงานเพลง)
 • 1988มือนั้นสีขาว (บทกวี)
 • 1985คนสอยดาว (บทกวี)
 • 1983ตุ๊กตารอยทราย (บทกวี)