ทำเนียบศิลปิน

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

Weerasak Chansongsaeng

ฉายา
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, เคียวจันทร์ คมแสงไท
สาขา
วรรณศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
เกิดในครอบครัวชาวสวนยาง ที่หมู่บ้านคลองชะมวง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เริ่มเข้าสู่โลกของการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมด้วยการหัดเขียนบทกวี เมื่อปี 2538 ในนามปากกา เคียวจันทร์ คมแสงไท และเริ่มเขียนสารคดี เมื่อปี 2539 โดยยังคงเขียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาจนปัจจุบัน
อีเมลwe_sarakadee@yahoo.com
การศึกษา
 • 2541คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2538โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
 • 2530โรงเรียนบ้านควน
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
 • 2017รางวัล “วรรณกรรมแม่น้ำโขง” (MERLA) ของกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ปี 2560
 • 2013ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หนังสือดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น ประจำปี 2556
 • 2013รางวัลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556
 • 2011รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “เวเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปี 2554
 • 2008ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประจำปี 2551
 • 2008ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน ประจำปี 2551
 • 2006ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ “เซเว่นอวอร์ด” ปี 2549
 • 2002ได้รับรางวัลชมเชย ลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียนสารคดี ประจำปี 2545
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT034/SLP064-PORT034.jpg"
 • 2019วิชาสารดี
 • 2017ขอเป็นเทียนอีกหนึ่งเล่ม ให้โลกเต็มด้วยแสงสว่าง
 • 2017สติสู่สมัย
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT031/SLP064-PORT031.jpg"
 • 2017ก้าว-เหตุ-กาล สู่ชลธารปัญญา
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT032/SLP064-PORT032.jpg"
 • 2015๓ อริยสงฆ์แห่งสยามประเทศ
 • 2014เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT028/SLP064-PORT028.jpg"
 • 2013เรื่องมหัศจรรย์ธรรมดาของสามัญชน
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT026/SLP064-PORT026.jpg"
 • 2013หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT027/SLP064-PORT027.jpg"
 • 2012นักรักษ์ไพร
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT022/SLP064-PORT022.png"
 • 2012นักสู้
 • 2012ตายให้เป็น
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT024/SLP064-PORT024.jpg"
 • 2012อีสานบ้านเฮา
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT025/SLP064-PORT025.jpg"
 • 2011แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT018/SLP064-PORT018.jpg"
 • 2011ตรัง นอกสายตา
 • 2011หมอศัลย์ใจสูง
 • 2011ทิเบตที่เป็น-ไป
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT021/SLP064-PORT021.jpg"
 • 2010พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อริยสงฆ์แห่งยุคสมัย
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT016/SLP064-PORT016.jpg"
 • 2010ครึ่งหนึ่งของกันและกัน กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT017/SLP064-PORT017.gif"
 • 2008ผลงานสารคดีเรื่อง “ผองชีวิตในป่าทาม : ป่าชายเลนน้ำจืดของแผ่นดินอีสาน”
 • 2007หลวงพระบาง และมาตุธารแห่งอุษาคเนย์
 • 2007ด้วยหัวใจและร่างกายส่วนที่เหลือ
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT011/SLP064-PORT011.jpg"
 • 2007แสงใต้ในมรสุม
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT012/SLP064-PORT012.jpg"
 • 2007ด้วยแรงแห่งรัก
 • 2007ฝ่าข้ามความบ้า
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT014/SLP064-PORT014.jpg"
 • 2006ให้ความรักนำทาง
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT005/SLP064-PORT005.jpg"
 • 2006จิตร ภูมิศักดิ์ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT006/SLP064-PORT006.gif"
 • 2006เต้นรำในความมืด
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT007/SLP064-PORT007.jpg"
 • 2006ตามรอยพุทธทาสภิกขุ เล่าใหม่หลังวัยสนธยา
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT008/SLP064-PORT008.jpg"
 • 2006เสียงจากโลกเงียบ
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT009/SLP064-PORT009.png"
 • 2005หลังม่านต้นไม้
 • 2005ถามแดนอาทิตย์อุทัย เมื่อไหร่ซากุระจะบาน
 • 2004ให้ทะเลไกวเปลในหัวใจฉัน
 • string(76) "https://ocac.debug.support/media/portfolio/SLP064-PORT002/SLP064-PORT002.jpg"
 • 2002ผลงานสารคดีเรื่อง “เลียบดอยยาว เล่าชีวิตคนเมี่ยนและป่าภูสัน”