ทำเนียบศิลปิน

มานพ มีจำรัส

Manop Meejamrat

สาขา
ศิลปะการแสดง
เกี่ยวกับศิลปิน
มานพ มีจำรัส เริ่มต้นการเป็นศิลปินกับภัทราวดีเธียเตอร์ ในปี 2535 โดยได้รับทุนจากโรงละครศึกษาศิลปะการแสดง การเต้นรำ และนาฏยศิลป์รูปแบบต่างๆ ทั้ง Ballet, Modern Dance, Butoh, Acrobat ศิลปะชวา บาหลี ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย มานพ มีจำรัส ได้รับการศึกษานาฏศิลป์ไทยกับครูอาวุโส 2 ท่าน โดยศึกษาศิลปะการแสดง ""โขนยักษ์"" กับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ครูราฆพ โพธิเวช ศึกษาศิลปะการแสดง "โขนพระ" กับครูธีรยุทธ์ ยวงศรี และได้รับมอบให้เป็นประธานในพิธีครอบครูนาฏศิลป์ไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 มานพ เป็นผู้เชี่ยวชาญนาฎศิลป์สากล และนาฎศิลป์ไทย และเป็นผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับลีลา และนักแสดงที่มีฝีมือ เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่และเงื่อนไขด้านงบประมาณสนับสนุนในการจัดแสดง ทำให้มานพ ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบละคร (Theatre) ต่อไปได้ จึงได้นำเทคนิคทางการละครมาใช้ในกระบวนการสร้างงานเพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชนในพื้นที่และชุมชนต่างๆ แทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัยและ ละครเวทีร่วมสมัยให้เป็นรู้จักกันในวงกว้างผ่านทางสื่อต่างๆ มากขึ้น มานพจึงนำผลงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่ เข้าประกวดในรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ตามสื่อ Social Media ต่างๆ
อีเมลmanopmeejamrat@gmail.com
การศึกษา
 • Ballet กับคณะครู Boishoi Bellet คณะ Grand Ballet Canada
 • Modern dance กับ Langara College ประเทศแคนาดา
 • Jazz dance กับคณะครูจาก Bob Fosse นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • โขนพระ กับครูธีรยุทธ์ ยวงศรี
 • โขนยักษ์ กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ครูราฆพ โพธิเวศ
 • ศิลปะ ชวา บาหลี กับสถาบัน S.T.S.I ประเทศอินโดนีเซีย
 • Butoh กับอาจารย์คัสสุระ คัง
 • ร้องเพลงกับครูดุษฎี พนมยงค์
 • การแสดงและกำกับการแสดงกับภัทราวดี มีชูธน
 • กำกับลีลากับ Langara College ประเทศแคนาดา
 • Scenography กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2005ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 1997รางวัลศิลปินแห่งละครเวที Excellent Award ภัทราวดีเธียเตอร์
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2017พิมายปุระ The Musical ตอนปาจิต อรพิม
 • 2017สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา...สู่งานศิลป์
 • 20171:70 พระราชา กาลเวลา ประชาชน
 • 2015กงรักพรหมทัต เดอะมิวสิคัล
 • 2013มหาชาติ มหาบุรุษ ละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่
 • 2012พุทธะ ราชะ The Musical
 • 2011Trap
 • 2006สร้างการแสดงเดี่ยว วันทอง โดยการนําวิชา acobat มาผสมผสานกับนาฏศิลป์และ การนําเสนอการรายวรรณคดีไทย ในรูปแบบของงานร่วมสมัย
 • 2004-2005ร่ายพระไตรปิฎก 5 สุริยุปราคา (สร้างสรรค์และกํากับการแสดง)
 • 2004ละครเวทีเรื่อง “คม” ออกอากาศทางช่อง ๓ รับบทเป็น “เมี่ยง”
 • 2001-2002ละครเพลง เรื่อง เติมรักให้เต็มรุ่ง กับ นักแสดงบกพร่องทางร่างกาย
 • 2001ร่ายพระไตรปิฏก ๒ ปฏิจจสมุปบาท
 • 2000ละครชาตรีร่วมสมัย เรื่อง พจมาร
 • 2000ละครเพลง เรื่องรุ่งหลังฝน
 • 1998ร่ายพระไตรปิฎก 1 (เป็นผู้กํากับการแสดง)
 • 1997โขนรามเกียรติเรื่อง สหัสสะเดชะ แสดงเป็นอินทรชิตและมูลพลัม
 • 1996กล่องข้าวน้อย กํากับโดย คัสสุระคง
 • 1995เงาะป่า
 • 1994Rock Opera อิเหนาจรกา
 • 1993จุรี In Concert
 • 1992นิทานข้างวัด สิงหไกภพ