ตราสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และความหมายของตราสัญลักษณ์ สศร.

๑. รูปร่างอิสระ พัฒนามาจากภาพ ดวงตา มือ และส่วนหนึ่งของอักษรย่อ ส ศ และ ร
๒. ดวงตา สื่อความหมายถึง การจับจ้อง มองดูศิลปกรรมไทยร่วมสมัย
๓. มือ สื่อความหมายถึง การส่งเสริมให้ศิลปะรับใช้ประชาชน
๔. อักษรย่อ ส ศ และ ร ย่อมาจาก ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๕. รูปตราสัญลักษณ์ ใช้สีทอง หมายถึง ความมีคุณธรรมและมีคุณค่าสูงสุด
๖. อักษรข้อความชื่อสำนักงาน ใช้สีแดง หมายถึง ความเป็นชาติไทย และ ความเจริญรุ่งเรืองFont Resize
X