Ratchadamnoen Contemporary Art Center
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

มีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ เป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง รวมถึงงานจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษา ศิลปิน และประชาชนสามารถติดต่อขอใช้พื้นที่ได้ โดยมีระบียบและแบบฟอร์มในการยื่นคำขอใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้

Font Resize
X