นิทรรศการ“การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสูนานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเอาความรู้ต่างๆ ที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน

ภาพกิจกรรม

คตป.กระทรวงวัฒนธรรมและ ผอ.สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)​และคณะได้เดินทางมาชมนิทรรศการและการสาธิตการสร้างลายผ้าปาเต๊ะร่วมสมัย และมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานนิทรรศการฯ และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นจำนวนมาก

1 ธ.ค. 2561 เวล...
ภาพกิจกรรม

วธ.ร่วมกับครูศิลปะ – คณาจารย์และศิลปินจากทั่วประเทศ – ต่างประเทศ กว่า ๑๗๐ คน สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ “ในสองรัชกาล” รวมพลังแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วธ.ร่วมกับครูศิ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทยในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘

Font Resize
X