News and Activities

Gallery

ภาพกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานแถลงข่าวความพร้อมการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย (Thailand Biennale, Krabi 2018) ภายใต้แนวคิด Edge of the Wonderland “สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์”

วันที่ ๒๔ กันยา...
ภาพกิจกรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชนผลงานปฏิมากรรม จำนวน 8 ชิ้น ที่จะนำไปติดตั้งในถนนประติมากรรม จากพื้นถิ่นสู่สากล

เมื่อวานที่ ๒๔ ...

ประกาศ และ รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Video

Font Resize
X