สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

“ เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุน
ทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ”

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

RATCHADAMNOEN CONTEMPORARY ART CENTER

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

CONTEMPORARY ART PROMOTION FUND

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous
Next

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (TOR) : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28/10/64

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28/10/64

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

28/10/64

ขอบเขตและรายละเอียดการจ้าง (Terms of Reference : TOR การจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส้่รางสรรค์งานเขียนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ 2565

27/10/64

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (TOR) : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18/10/64

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18/10/64

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการประดับผ้าและติดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

30/11/64

สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการประดับผ้าและติดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

30/11/64

สาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น

25/11/64

สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย)

25/11/64

สาระสำคัญสัญญาจ้างดำเนินโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25/11/64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น

24/11/64

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

29/10/64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28/10/64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ 2565

27/10/64

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก พ.ศ. 2565

27/10/64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18/10/64

ประกาศแผนจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28/09/64

ราคากลาง : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28/10/64

ราคากลางโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565

28/10/64

ราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

27/10/64

ราคากลางโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก พ.ศ. 2565

27/10/64

ราคากลาง : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18/10/64

ราคากลางการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปะกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 ผ่านสื่อเว็ปไซต์

11/10/64

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • หอศิลป์ภูมิภาค 2564

 • โครงพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 12

 • โครงพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 11

 • คิดถึงเหลือเกิน

 • ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร 2564

 • ART SQUARE – THAI CONTEMPORARY ART AND CULTURE รวมมิตรร่วมสมัย

บทความ

 • 21/09/64 • beeative •

  เรื่องสั้น ในทัศนะของ ขจรฤทธิ์ รักษา ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2551

 • 21/09/64 • beeative •

  Typography (ไทโปกราฟี่) คำนี้มีความหมายอย่างยิ่ง สำหรับวงการออกแบบ จากประสบการณ์ ของ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปาธรสาขา เรขศิลป์ ประจำปี 2557

 • 21/09/64 • beeative •

  คลิปอาร์ต (Clip art) เป็นคำสากลที่รู้จักกันดีในแวดวงกราฟิก

 • 21/09/64 • beeative •

  ฟู้ดสไตลิสต์ (Food Stylist) อาจไม่ใช่คำใหม่ สำหรับคนไทยอีกต่อไป เพราะในปัจจุบัน ฟู้ดสไตลิสต์ คือตัวแปรสำคัญ ในเทรนด์การบริโภคอาหารจานสวย ท่ามกลางกระแสความนิยมที่กำลังพุ่งสูงขึ้น ในโลกการแข่งขันของธุรกิจด้านอาหาร

Video

 • ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

 • ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

 • ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1 ฉบับเต็ม

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2 ฉบับเต็ม

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี ฉบับเต็ม

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย ฉบับเต็ม

 • พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

 • คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 7 (นางสาวพิชามญช์ ทิฏฐิวิสุทธิ์)

 • คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 6 (นายอรรถพร บุญยศ)

 • คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 5 (นางสาวชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์)

ทำเนียบศิลปิน

การออกแบบเชิงสร้างสรรค์

ออกแบบเครื่องแต่งกาย

ดนตรี

วรรณศิลป์

ภาพยนตร์

ทัศนศิลป์

ศิลปะการแสดง

สถาปัตยกรรม

เรขศิลป์

มัณฑนศิลป์

ศิลปะการออกแบบ

ศิลปะการออกแบบ

ดนตรี

วรรณศิลป์

ภาพยนตร์

ทัศนศิลป์

ศิลปะการแสดง

สถาปัตยกรรม

LINK